Training - Boks voor Kinderen

Wat is boks voor kinderen ?

Onze kinder-boks-ateliers worden gegeven in de vorm van een trek en duwatelier met als sporttechnische basis het Engels boksen.

Binnen het kader van deze ateliers hebben we een hele reeks van bokseducatieve spelvormen ontwikkeld die ons toelaten op een toegankelijke en veilige manier de bokssport aan kinderen te onderwijzen.

Rechtstreeks fysieke contact tussen de kinderen wordt vermeden. De kinderen gaan elkaar te lijf met wescokussens, flexibeams, enz. Bewegingsspelen met een grote en kleine ballen, werpspelletjes, Bevenwichtspelletjes, ontwijkspelletjes enz.

Boks is een heel volledige sport. De meeste conditionele eigenschappen zitten in de basisbewegingen van de sport vervat. We werken met de kinderen vooral aan de ontwikkeling van de algemene coordinatie. Kinderen staan hier reeds heel vroeg open voor. Hand-been-coordinatie die bij de boksers dikwijls geoefend wordt met een springtouw hebben we naar de kinderen toe op een speelse manier proberen te vertalen.

  • Kinderen leren slaan op bewegende voorwerpen, bv een vliegende bal
  • Kinderen leren bewegende voorwerpen te vangen
  • Kinderen leren om een vliegende of een rollende voorwerp te ontwijken.
  • Kinderen leren zich te beschermen tegen bewegende voorwerpen die op hen af komen. Ook aan het ontwikkelen van het evenwicht van de kinderen besteden we veel aandacht. Het gaat hier over een dynamische evenwicht dat een bokser nodig heeft wanneer hij zich verplaatst in de ring. Dit evenwicht kan reeds op vroege leeftijd aangeleerd worden.
  • Kinderen elkaar uit evenwicht laten duwen, een tikspel op een Zweedse bank waar ze niet af mogen vallen enz. Uithouding, kracht en lenigheid staan niet centraal binnen de les, maar worden ontwikkeld door de lessen een hoog ritme te geven waardoor de intensiteit van de les voldoende is opdat deze eigenschappen ongemerkt aan de kinderen aangeleerd worden. Dit sluit niet uit dat er soms op het einde van de les eens gepompt wordt of dat er tijdens de cooling-down een beetje gestretcht wordt. Ook kunnen we binnen de ateliers werken aan de mentale weerbaarheid en het zelfvertrouwen van sommige kinderen, voor andere kinderen kunnen we werken aan agressiebeheersing en respect. Dit hangt van de persoonlijkheid van de kinderen af.

School Boxing Network (SBN)

Op initiatief van Brussel Boxing Academy werd er in samenwerking met Buurtsport Brussel in verschillende Brusselse scholen bokslessen opgestart. De bedoeling is om een echt netwerk uit te bouwen waarbij er zoveel mogelijk scholen betrokken zijn.

Horaire School Boxing Network
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
6-9 jaar12.15/13.30 H
Palokeschool

De lessen worden gegeven in de vorm van trek -en duwateliers met als basis het Engels boksen. We hebben een eigen bokspedagogie ontwikkeld de sport voor kinderen toegankelijk heeft gemaakt (visie).

De kinderen kunnen via de ateliers kennis maken het boksen. Het boksen wordt hierdoor een beetje uit het verdomhoekje van de gevaarlijke en aggressieve sporten gehaald en aanvaardbaar als sport.

Bovendien is het voor ons als club belangrijk dat kinderen meer aan sport doen. Vanuit het sportcentum Fire Gym, waar een deel van onze club ontstaan is en waarmee we nog altijd goeie banden hebben, wordt er al jaren gevochten voor meer sport op school.

We delen hierin dezelfde visie : Sport is een deel van de algemene ontwikkeling van de kinderen. We stellen vast dat de fysieke conditie van onze kinderen jaar na jaar achteruit gaat. Dat kinderen meer en meer onder prestatiedruk staan,... dat er meer stress is bij kinderen.Daarom is sport zo belangrijk.

De school is dan ook de ideale plaats om meer sport te organiseren.De kinderen zijn er al: het is geen extra belasting voor de ouders om hen te brengen of op te halen, soms is er een geschikte sportzaal voor handen en kan het aanbod goedkoop georganiseerd worden. Met de BBA willen we hier ons steentje aan bijdragen.

school boxing network
school boxing netword